T E R E Z Í N


Historie Terezína je poměrně velmi krátká. Roku 1780 zde byla založena císařem Josefem II vojenská pevnost a o dva roky později byla prohlášena svobodným královským městem. Město a pevnost byly pojmenovány po matce Josefa II císařovně Marii Terezii. v roce 1790 byla vojenská pevnost schopna obrany. Pevnost byla vystavěna jako ochrana proti postupu pruských vojsk. Pevnost Terezín představuje i ve světovém měřítku špičkový pevnostní systém ale svému původnímu účelu nikdy nesloužila, zato se později osvědčila jako vězení. Pevnost se skládá z Hlavní a Malé pevnosti. Pevnostní val Hlavní pevnosti silný cca 30 metrů je dlouhý necelé 4 kilometry, obě pevnosti jsou propojené podzemními chodbami celkové délky 29 kilometrů. Ve velké pevnosti vzniklo město, které za druhé světové války sloužilo němcům jako židovské ghetto. Malá pevnost neblaze proslula jako koncentrační tábor. Během války prošlo ghettem 140 000 židů a branou Malé pevnosti 32 000 mužů a žen, z nichž jich tisíce zahynuly hladem, otřesným zacházením a strašnými hygienyckými podmínkami a také zastřelením. Po válce zde krátce byli vězněni váleční zajatci. Krátce po skončení druhé světové války se objevila snaha o zachování míst utrpení tisíců lidí tak, aby byla trvalou připomínkou i výstrahou pro budoucí generace. Dne 6. května 1947 vláda Československé republiky rozhodla zřídit v Terezíně památník. Nyní je v prostorách Malé pevnosti zřízen Památník Terezín a objekt je Národní kulturní památkou.

Copyright © - RLD internet

Kurzy.cz

EUR změna
GBP změna
USD změna
CHF změna
In-počasí
TOPlist
baner-pražský hradDoporučujeme: AD-Nemo-Inspektor nemovitostí | Stavby Manhart