Historie Prahy


Historie Prahy je skutečně velmi dlouhá, lidské osídlení je zde již od pravěku. Praha se může se svou tisíciletou historii hlavního města českého státu řadit mezi nejstarší metropole.


V letech 880 - 890 kníže Bořivoj I založil Pražský hrad , který jako sídlo hlavy státu slouží dodnes. V 10 století vzniklo další knížecí sídlo - Vyšehrad - a v jejich podhradí rychle vznikají kupecko - řemeslnické osady. Tyto osady se ve 13 století sjednocují a opevňují hradbami Staré město pražské. Přemysl Otakar II zakládá a opevňuje město nazývané Menším městem.


Vláda Karla IV znamená vrchol rozkvětu Prahy. Karel IV zakládá universitu, Nové město pražské, zvětšil a zvelebil Hradčany, postavil desítky církevních i světských staveb a Praha se stává jedním z největších středověkých velkoměst.Další rozvoj zastavily husitské války. Na jejich začátku Praha odstranila moc královských úřadu, německé šlechty a i církve. Výsadní mocenské postavení si udržela i v dalšícjh letech.


S nástupem Habsburků na český trůn dochází Ferdinandem I k omezení práv královských měst. Další rozkvět nastává za vlády císaře Rudolfa II,který v Praze soustředil umělce a učence z celé renesanční Evropy. V té době žije v Praze 60tisíc obyvatel a patří opět mezi přední evropska velkoměsta.


Přichází stavovské povstání a bitva na Bílé hoře. Prahu postihují tvrdé tresty, plenění a přestěhování císařského dvora do Vídně. Praha přestává být hlavním městem a sídlem panovníků, ale i přesto si uchovává hospodářský i kulturní význam. Doba po třicetileté válce znamená velký stavební rozmach. Stavba palácu, klášterů i kostelů obnovené katolické cirkve zanechalo dosud mnoho osobitých a jedinečných barokních staveb.


V 18 století se Praha mění. Patentem císaře Josefa II jsou dosud samostatná města spojena v jeden celek. Kolem jejího opevnění vznikají nová průmyslová předměstí a stává se největším výrobním i dopravním centerm a mění se v moderní velkoměsto. Bohužel tato modernizace má i svojí stinnou stránku,během asanace koncem 19 století je zbořena velkíá část Starého města, Židovského města a mnoho památek je nenávratně ztraceno. Stavějí se nové reprezentační budovy ve slohu české novorenesance, secese a kubismu.


Novodobá historie začíná 28 říjnem 1918. kdy se Praha stala hlavním městem samostatné Československé republiky. V roce 1922 je k Praze připojeno 37 sousedních měst a vesnic a vzniká Velká Praha s necelými 700sty tisíci obyvatel a během par desetiletí téměř s jednim milionem.


Poté na Prahu opět dolehají horší časy druhé světové války a poté komunistického režimu. V roce 1989 se do Čech vrátily demokratické poměry, které velmi rychle proměnily tvář města. Praha se opět stává kulturním a turistickým centrem evropského významu. Pražská památková rezervace byla v r. 1992 zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.Copyright © - RLD internet

Kurzy.cz

EUR změna
GBP změna
USD změna
CHF změna
In-počasí
TOPlist
baner-pražský hradDoporučujeme: AD-Nemo-Inspektor nemovitostí | Stavby Manhart