Gotika

GOTIKA


Gotika navazuje na románský styl a v Čechách nastupuje o něco později a také později ustupuje. V Čechách se udržela do začátku 16. století tedy do doby, kdy se v Itálii a Francii již prosadila renesance. Gotika se narozdíl od románského slohu již nerozšířila po celé Evropě a tak vliv gotiky na místech s vlivem pravoslavné cirkve, byl značně omezen. V Praze je možné si prohlédnout všechny vývojové fáze gotiky od ranné - např. kostel sv. Františka při Anežském klášteře - až po pozdní gotiku.

Hladová zeď vznikla jako součást opevnění v době českého krále a císaře Karla IV. Měla posílit opevnění Malé strany a Pražského hradu a také rozšířit prostor pro městskou zástavbu, dosud tísněnou starým opevněním. Zeď začínala na Újezdé a odtud přes Strahov až k Hradčanům. Byla vysoká až 4,5 metru

Celý článek Hladová zeď vznikla jako součást opevnění v době českého krále a císaře Karla IV. Měla posílit opevnění Malé strany a Pražského hradu a také rozšířit prostor pro městskou zástavbu, dosud tísněnou starým opevněním. Zeď začínala na Újezdé a odtud přes Strahov až k Hradčanům. Byla vysoká až 4,5 metru a byla opatřena osmi vežemi. Její název se patrně odvozuje od hladomoru v roce 1361 a vznikl až v letech pozdějších.

Dům u kamenného zvonu je jednou z nejstarších pražských památek.Je to monumentální středověký věžový dům, jehož průčelí patřilo k nejkrásnějším v Evropě. Později byl barokně přestavěn a veškerá gotická vyzdoba tím byla skryta. Po objevu že se pod barokní fasádou skrýva cenný gotický dům

Celý článek Dům u kamenného zvonu je jednou z nejstarších pražských památek.Je to monumentální středověký věžový dům, jehož průčelí patřilo k nejkrásnějším v Evropě. Později byl barokně přestavěn a veškerá gotická vyzdoba tím byla skryta. Po objevu že se pod barokní fasádou skrýva cenný gotický dům byl v minulém století rekonstruován zpět do gotické podoby. Dnes slouží jako koncertní a výstavní síň

Založení Karlovy univerzity 7. 4. 1348 patří mezi nejvýznamnější státnické činy Karla IV. V zakládací listině vyhlásil, že univerzitu zakládá proto, aby se obyvatelé Českého království nemuseli v cizině doprošovat almužny a aby nalézali doma hostinu vědění a naopak mohli . .

Celý článek Založení Karlovy univerzity 7. 4. 1348 patří mezi nejvýznamnější státnické činy Karla IV. V zakládací listině vyhlásil, že univerzitu zakládá proto, aby se obyvatelé Českého království nemuseli v cizině doprošovat almužny a aby nalézali doma hostinu vědění a naopak mohli zvát cizince k účasti na studiu u nás. Zpočátku univerzita neměla ústřední budovu. Studenti bydleli u svých profesorů, s nimi se i stravovali, přednášelo se v kostelích, klášterech i v soukromí. Později vznikly různé univerzitní koleje, dnešní Karolinum bylo jen jednou z nich. V r. 1611 byly všechny jednotlivé koleje zrušeny a vše se soustředilo v objektech Karlovy koleje - Karolina. Působil zde jako profesor a rektor mistr Jan Hus. V aule Karolina vystoupil se svým přítelem Jeronymem při veřejné rozpravě proti papežskému prodeji odpustků. Univerzitní mistři se podíleli na vyhlášení husitských reformních požadavků Čtyř artikul pražských r. 1420. Několikrát se zde sešel zemský sněm a v r. 1618 se odsud po zasedání vydali čeští stavové na Hrad k defenestraci místodržících Slavaty a Martinice. Univerzita se stala jedním z center reformního hnutí, za což byla potrestána po porážce stavovských vojsk na Bílé Hoře vítězným Ferdinandem II. tím, že byla předána Jezuitům. Ti spojili Karolinum se svou kolejí v Klementinu. Dnešní vzhled Karolina je převážně barokní tak, jak je roku 1718 přestavěl František Maxmilián Kaňka. Barokní charakter je doplněn dochovanými a částečně nově odkrytými gotickými prvky. Nad barokním Kaňkovým portálem směrem do Železné ulice bylo ponecháno raně barokní okno z r. 1687 s nápisem LEX CIVIUM DUX (Zákon je vládcem občanů). Z původního Rotlevova domu pochází loubí a gotický arkýř z doby kolem r. 1370, který byl původně součástí domácí kaple sv. Kosmy a Damiána a jemuž se výstavností rovná jen arkýř Staroměstské radnice. Kaple je ozdobena znaky Čech, Štýrska, Moravy, arcibiskupa Jana z Jenštejna a Johlina Rotleva.

Copyright © - RLD internet

Kurzy.cz

EUR změna
GBP změna
USD změna
CHF změna
In-počasí
TOPlist
baner-pražský hradDoporučujeme: AD-Nemo-Inspektor nemovitostí | Stavby Manhart