Gotická Praha

Gotická Praha


Při této pěší procházce projdeme jednou z nejstarších částí Prahy, cesta vede uličkami Starého města s jejich neopakovatelnou atmosférou, s mnoha krásnými domy, paláci a kostely. Prohlídka začne u Prašné brány a pokračuje k Anežskému klášteru. Odtud půjdeme do samého středu na Staroměstské náměstí, kde shlédneme Týnský chrám, Staroměstskou radnici a Dům U Kamenného zvonu. Z náměstí budeme pokračovat kolem Karolína k Betlémské kapli a pak k Mostecké věži a na Karlův most.

Prohlídku začneme u Prašné brány, která byla kdysy jednou ze 13 vstupů do Starého města.Postupně se její funkce měnila a když ztratila svoji obrannou funkci sloužila jako celnice a nakonec jako skladiště střelného prachu, odtud také její název, uvažovalo se i o jejím zbourání . . . ..

Celý článek Prohlídku začneme u Prašné brány. Dříve sloužila jako jeden ze 13 vstupů do Starého města a jako součást pražského opevnění. Později když ztratila svůj obranný charakter sloužila jako celnice a a také skladiště střelného prachu - odtud její název. Běhěm pruského obléhání Prahy byla těžce poškozena a uvažovalo se i o jejím zbourání ale nakonec byla v 19 století opravena do dnešního vzhledu.

Klášter sv. Anežky české je vůbec první ukázkou gotického slohu v Praze spolu se Staronovou synagogou. Obě stavby byly založeny kolem roku 1230. Klášter klarisek založila Anežka Přemyslovna, sestra tehdejšího krále Václava I. Anežka byla mimořádnou osobností 13 století, . .

Celý článek Klášter sv. Anežky české je vůbec první ukázkou gotického slohu v Praze spolu se Staronovou synagogou. Obě stavby byly založeny kolem roku 1230. Klášter klarisek založila Anežka Přemyslovna, sestra tehdejšího krále Václava I.Anežka byla mimořádnou osobností 13 století, uvedla do čech řád klarisek a byla první abatyší nového klášterního komplexu. V průběhu staletí stíhaly klášter dobré i špatné časy a také se střídali vlastníci ale nakonec skončil jako mnoho jiných klášterů a roku 1782 byl císařem Josefem II zrušen. Pak zde byla skladiště, sídlila zde chudina a v 19 století jsou zde jen polozbořené budovy. Klášter byl uchráněn před demolící Jednotou pro obnovu kláštera tehdy blahoslavené Anežky a v 60tých letech 20 století došlo k velice významným restaurátorským pracem pro potřeby Národní galerie v Praze. Národní galerie tu otevřela první expozici v roce 1980. Dnes tu návštěvníci najdou středověké umění v Čechách a střední Evropě. . Velkou vzácností Anežského kláštera jsou dva cykly obrazů. Je zde devět maleb od Mistra vyšebrodského oltáře, který patří k zakladatelům české gotické deskové malby. Cyklus zachycuje devět výjevů ze života Krista, od zvěstování Panně Marii až po seslání Ducha svatého. Dalším zajímavým cyklem obrazů je cyklus Mistra Theodorika, který byl dvorním umělcem císaře a krále Karla IV. a jeho syna. Cyklus obrazů Nebeského vojska Kristova obsahuje 127 obrazů. Další zajímavostí mezi obrazy je tzv. Svatojiřská archa - první malba, na které jsou zachyceny brýle.

Staré Město pražské bylo městskou obcí již dřívě ale zřízení radnice povolil až v roce 1338 český král Jan Lucemburský. Jejím základem se stal nárožní dům, patřící původně bohatému pražskému kupci a patriciovi Wolflinovi od Kamene. Měšťané přistavěli 2 patro,. .

Celý článek Staré Město pražské bylo městskou obcí již dřívě ale zřízení radnice povolil až v roce 1338 český král Jan Lucemburský. Jejím základem se stal nárožní dům, patřící původně bohatému pražskému kupci a patriciovi Wolflinovi od Kamene. Měšťané přistavěli 2 patro. Po r. 1360 byla radnice rozšířena o nový trakt západním směrem. V 2. patře nového traktu byla zřízena radní síň, dochovaná dodnes v podobě z poč. 15. stol.
Samostatnou kapitolou je proslulý a nádherný orloj. Zřídil ho již počátkem 15. století hodinář Mikuláš z Kadaně. Koncem téhož století ho zdokonalil Mistr Hanuš zvaný Růže. V horní části orloje se v okéncích pohybují tito apoštolové - v levém okénku je to svatý Pavel držící knihu a meč, svatý Tomáš s kopím, svatý Juda Tadeáš držící v levé ruce knihu. Dále se zde objevujíí svatý Šimon s pilou, svatý Bartoloměj držící knihu v pravé ruce a svatý Barnabáš s papyrem. V pravém okénku kráčí jako první svatý Petr s klíčem, svatý Matěj se sekerou, dále svatý Jan napomínající hada, svatý Ondřej nesoucí ondřejovský kříž, svatý Filip s kladickým křížem a svatý Jakub s valchařskou palicí. Po stranách orloje stojí dvojice pohyblivých postav. Vlevo nahoře jsou znázorněny postavy Marnivce a Lakomce, dole pak Kronikáře a Anděla.

Kaple byla koncem 14 století postavena pro kázání v češtine a stala se střediskem reformního hnutí. Na jejím vybudování se velmi podílel královský dvořan Hanuš z Mühlheimu a staroměstský konšel Kříž. Ten věnoval svou zahradu u které stála sladovna přestavěná na dům pro kazatele.

Celý článek Kaple byla koncem 14 století postavena pro kázání v češtine a stala se střediskem reformního hnutí. Na jejím vybudování se velmi podílel královský dvořan Hanuš z Mühlheimu a staroměstský konšel Kříž. Ten věnoval svou zahradu u které stála sladovna přestavěná na dům pro kazatele. V letech 1402-1413 zde působil Jan Hus, který ve svých kázáních velmi silně kritizoval společenské poměry a i poměry v církvy. Jeho kázání navštěvovalo mnoho posluchačů všech společenských vrstev a kaple se tak stala nejdůležitějším ohniskem reformního hnutí. V dalších letech zde kázal Husův přítel Jakoubek ze Stříbra, německý reformátor Tomáš Münzer a začátkem 17 století, kdy kaple patřila jednotě bratrské senior Jan Cyrillus, pozdější tchán Jana Amose Komenského. Poté patřila jezuitům a po zrušení jejich řádu byla uzavřena a pobořena. Do jejich zbytků byl vestavěn obytná dům a v něm odhalil v r. 1919 Alois Kubiček zachované části kaple. Po roce 1949 po zboření domu zjistil archeologický výzkum že z kaple zůstaly zachovány tři obvodové zdi s řadou gotických architektonických článků a proto došlo z rozhodnutí čs. vlády k obnově kaple dokončené v roce 1954. Betlémská kaple jako vzácný památník husitské revoluce byla prohlášena za národní kulturní památku a je i s domem kazatelů přístupna veřejnosti.

Copyright © - RLD internet

Kurzy.cz

EUR změna
GBP změna
USD změna
CHF změna
In-počasí
TOPlist
baner-pražský hradDoporučujeme: AD-Nemo-Inspektor nemovitostí | Stavby Manhart