baroko


Baroko


Baroko se v Čechách objevuje od začátku 17. století, což byla doba válek a nejistoty v Evropě. Proto jsou s barokem spojovány pocity jako je marnost a pomíjivost. Barokní chrámy ale i paláce jsou monumentální, velkolepé a mohutné s výbornou akustikou a zdobností.
Nejznámější architekti jsou Kryštof a Kilián Ignac Dienzenhoferové, v sochařství se každému vybaví dvě jména a to Matyáš Bernard Braun a Ferdinand Maxmilián Brokof. Tito dva sochaři zatlačili do pozadí všechny ostatní tvůrce barokních plastik. Z malířů jsou nejznámější Karel Škréta a Petr Brandl.
Klementinum je první jezuitská kolej v Praze.Jezuity povolal do Prahy Ferdinad I. na podporu svého protireformačního snažení. Jezuité se usídlili na Starém Městě v bývalém dominikánském klášteře u sv. Klimenta a ten dal také jméno celému areálu. Největší rozmach začal po bitvě na Bílé hoře a

Celý článek Klementinum je první jezuitská kolej v Praze.Jezuity povolal do Prahy Ferdinad I. na podporu svého protireformačního snažení. Jezuité se usídlili na Starém Městě v bývalém dominikánském klášteře u sv. Klimenta a ten dal také jméno celému areálu. Největší rozmach začal po bitvě na Bílé hoře a pokračoval do poloviny 18. století. Klementinum je vystaveno na rozsáhlém pozemku a jedná se po Pražském hradu o největší stavební celek. Ke koleji patřily tři kostely, školy, kolej, knihovna, hvězdárna, divadlo a tiskárna. Po roce 1622 se pod vedením jezuitů Klementinum spojilo s Karlovou universitou a vznikla Iniverzita Karlo - Ferdinandova. K nejkrásnějším sálum Klementina patří zcela jistě knihovna postavená K.I.Dienzenhoferem. Podle pověsti přišli jezuité do Prahy s jedinou knihou a po dobudování knihovny zde bylo přes 20 tisíc svazků. V roce 1777 byla knihovna zpřístupněna veřejnosti, později všichni pražští tiskaři povinně odevzdávali výtisky a posléze byla tato povinnost rozšířena na celé Čechy. Dnes zde sídlí Národní knihovna a je zde víc jak 6 milionů knih z nichž nejstarší je Vyšehradský kodex. Nad budovou Klementna je astronomická věž vysoká 52 metrů. Na kupoli věže je gigantická olověná socha Atlanta držícího zeměkouli. Kolem roku 1750 zde začala astronomická a klimatická pozorování a měření a od roku 1775 je toto měření soustavné a Klementinum drží díky tomu světový primát. Dále je zde k vidění barokní kašna jako pozůstatek prvního vodovodního systému v Praze. Je zde samozřejmě mnoho dalších skvostů a památek a tak Klementinum stojí rozhodně za návštěvu.

Trojský zámek si nechal postavit hrabě ze Štemberka jako letní sídlo, zámek patří k nejvýznamnějším zámeckým 5tavbám v Čechách. Na výzdobě se podíleli vynikající evropští umělci například sochař Jan Brokof. Schodiště je vyzdobeno plastikami antických bohú a jejich boje s Titány, . .

Celý článek Trojský zámek si nechal postavit hrabě ze Štemberka jako letní sídlo, zámek patří k nejvýznamnějším zámeckým stavbám v Čechách. Na výzdobě se podíleli vynikající evropští umělci například sochař Jan Brokof. Schodiště je vyzdobeno plastikami antických bohú a jejich boje s Titány, který líčí starověká Iliada a odtud pochází zřejmě i název Troja. Zámek obklopuje rozsáhlá francouzká zahrada.

Copyright © - RLD internet

Kurzy.cz

EUR změna
GBP změna
USD změna
CHF změna
In-počasí
TOPlist
baner-pražský hradDoporučujeme: AD-Nemo-Inspektor nemovitostí | Stavby Manhart